Ang Sukdulang Bilis ng Trading

Suportado ng Futures, Options at Spot Trading; Mabilis na karanasan sa trading; Timely na insights sa merkado

partners

User

Gumawa/Pamahalaan ng mga API Key

Palawakin ang mga API

partners

API

Mag trade at Request

partners

Bybit

REST API

Awtomatikong trading na may REST API

WebSocket API

Mag-subscribe s historical market data at private data gamit ang WebSocket API

Historical Market Data

Kunin ang mga pampublikong market data, kasama na ang orderbook, k-line, trades at funding rates

Delicate Trading Program

Pag-maximize sa Paglikha ng Halaga ng Pakikipagsosyo

Market Maker

Cashback para sa Derivatives at Spot trades para sa market makers na naabot ang trading requirements

API Broker

Nagbibigay ang Bybit ng kilala ng marami, mahusay na tinanggap na mga serbisyo ng broker sa pamamagitan ng plug-and-play na mga API

Exchange Broker

Binibigyang kapangyarihan ng Bybit ang mga serbisyong may halaga na may back end tech na suporta at lalim ng market

Komunidad

24/7 online tech support, Bybpit API Tutorial at Komunidad ng mga Developer

FAQ

QAno ang aking rate limiting? Madadagdagan ko ba ang aking rate limits para sa aking plan?

A

Mangyaring bumisita sa Rate Limits – Bybit API Documentation para sa higit pang impormasyon. Para dagdagan ang iyong rate limits bawat minuto para sa iyong plan, maaari kang mag apply via email.

QNa-block ako pagkatapos sumobra sa rate limit. Paano ko maiiwasan sa susunod na pagkakataon?

A

Kung kailangan mo lang ng market data, nirerekomenda naming gumamit ng WebSockts, dahil ang WebSocket requests ay hindi nabibilang sa rate limits. Para sa impormasyon kung paano gamitin ang WebSocket mangaying bumisita sa WebSocket Data — Bybit API Documentation

QBakit ko natanggap ang mensaheng ito: "REST API Trading not enabled?"

A

Ibig sabihin nito ay ang aPI ay under maintenance. Mangyaring sumali sa Bybit API Telegram community para sa system downtime notifications.

QNakatanggap ako ng error code. Ano ang ibig sabihin nito?

A

Ang mga Error — Bybit API Documentation Bawat error na mensahe ay naglalaman ng error code at isang maikling paliwanag.

QKung paano magtanong ng impormasyon tungkol sa simbulo

A

Pwede mong gamiting ang endpoint GET/v2/public/symbolspara sa FUTURES

QPaano ko kokontakin ang customer service?

A

Kontakin ang Bybit para sa customer service.

Kontakin Kami

Help Center
Mag sumite ng Request
Telegram
Developer Support
Discord
API Portal

Gawin ang iyong API Key Ngayon!

Nagbibigay ang Bybit ng mabilis, maaasahan at unified na mga data API.