Tốc Độ Giao Dịch Tối Ưu

Hỗ trợ giao dịch Giao Ngay, Quyền Chọn và Hợp Đồng Tương Lai; Trải nghiệm giao dịch nhanh chóng; Nắm bắt thị trường kịp thời

partners

Người Dùng

Tạo/Quản lý Key API

Triển Khai API

partners

API

Giao Dịch và Yêu Cầu

partners

Bybit

REST API

Giao dịch tự động với REST API

API WebSocket

Đăng ký lịch sử dữ liệu thị trường và dữ liệu cá nhân với API WebSocket

Lịch Sử Dữ Liệu Thị Trường

Fetch dữ liệu thị trường công khai, bao gồm sổ lệnh, k-line, giao dịch và tỷ lệ funding

Chương Trình Giao Dịch Tinh Vi

Tối Đa Hóa Việc Tạo Ra Giá Trị Quan Hệ Đối Tác

Market Maker

Cashback giao dịch Phái Sinh và Giao Ngay cho các market maker đáp ứng các yêu cầu giao dịch

Nhà Môi Giới API

Bybit cung cấp dịch vụ môi giới được công nhận và đón nhận rộng rãi thông qua các API plug-and-play

Nhà Môi Giới Sàn

Bybit trao quyền cho các dịch vụ giá trị gia tăng với sự hỗ trợ công nghệ và độ sâu thị trường

Cộng Đồng

Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến 24/7, cộng đồng Lập Trình Viên và Huớng Dẫn API Bybit

Câu Hỏi Thường Gặp

QGiới hạn tỷ lệ là gì? Tôi có thể tăng giới hạn tỷ lệ cho gói của mình không?

A

Vui lòng truy cập Giới Hạn Tỷ Lệ - Tài Liệu API Bybit để biết thêm thông tin. Để tăng giới hạn tốc độ mỗi phút cho gói của bạn, bạn có thể đăng ký qua email.

QTôi đã bị chặn sau khi vượt quá giới hạn tỷ lệ. Làm thế nào tôi có thể tránh ở lần sau?

A

Nếu chỉ cần dữ liệu thị trường, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WebSockets, vì các yêu cầu WebSocket không được tính vào giới hạn tỷ lệ. Để biết thông tin về cách sử dụng WebSocket, vui lòng truy cập Dữ Liệu WebSocket - Tài Liệu API Bybit

QTại sao tôi nhận được thông báo này: “Giao Dịch REST API chưa được kích hoạt”?

A

Điều này nghĩa là API đang được bảo trì. Hãy tham gia Cộng Đồng Telegram API Bybit để xem thông báo về thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.

QTôi đã nhận được một mã lỗi. Nó có nghĩa là gì?

A

Lỗi - Tài Liệu API Bybit Mỗi thông báo lỗi chứa một mã lỗi và giải thích ngắn gọn.

QCách truy vấn thông tin về một biểu tượng

A

Bạn có thể sử dụng điểm cuối GET/v2/public/symbolscho PHÁI SINH

QTôi có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng bằng cách nào?

A

Liên hệ Bybit về dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Liên Hệ Chúng Tôi

Trung Tâm Trợ Giúp
Gửi Yêu Cầu
Telegram
Hỗ Trợ Lập Trình Viên
Discord
Cổng API

Tạo Key API Ngay!

Bybit cung cấp API dữ liệu nhanh chóng, đáng tin cậy và thống nhất.