Ưu Điểm Sản Phẩm
Dòng sản phẩm giao dịch mở rộng
Đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng
Hơn 160 hợp đồng Phái Sinh
Quyền Chọn tiền điện tử với 3 tài sản cơ sở khác nhau
Hơn 250 cặp giao dịch Giao Ngay
Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất (UTA)
Giao dịch mọi sản phẩm với một tài khoản
Đơn giản hóa giao dịch và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn
Giao dịch nhiều dòng sản phẩm trên cùng một tài khoản
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn với tính năng vay tự động
Ký Quỹ Danh Mục
Mô hình ký quỹ được thiết kế đặc biệt để phòng ngừa rủi ro
Hưởng lợi từ tính thanh khoản hàng đầu và trượt giá thấp
Tối đa hiệu quả sử dụng vốn với ký quỹ chéo
Hỗ trợ bù đắp PnL trên các công cụ Phái Sinh và giao dịch Giao Ngay
Giải Pháp Tùy Chỉnh
Cho Vay Doanh Nghiệp
Tùy chọn tùy chỉnh funding để tận dụng cơ hội thị trường
Giới Hạn API Rate Cao Hơn
Tùy chọn tùy chỉnh cho các yêu cầu về tần suất giao dịch khác nhau
Tài Khoản Phụ Giao Dịch Lưu Ký
Phương án quản lý linh hoạt, chia sẻ quyền lợi
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1-1
Dịch vụ Concierge-style
Chương Trình Market Maker
Tận hưởng các khoản rebate phí Maker đáng kể
Chương Trình Môi Giới
Kiếm nhiều hơn với tỷ lệ hoa hồng cạnh tranh (lên đến 45%)
Liên hệ khi có nhu cầu tùy chỉnh bổ sung bất kỳ
Hoặc gửi email cho chúng tôi qua:
Giao dịch nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn
Mức Phí
Spot
Derivatives
USDC Options
VIP Tier
30-Day Spot Trading Volume
Maker Fee
Taker Fee
Xem thêm >>
Đủ điều kiện thành VIP với bằng chứng về KLGD và được nâng cấp độc quyền!
Bắt đầu hành trình giao dịch ngay hôm nay