BTC/USDT
 • --

  --

 • เปลี่ยนแปลง 24H

  --%

 • สูงสุด 24H

  --

 • ต่ำสุด 24H

  --

 • หมุนเวียน 24H (USDT)

  --

 • ...

 • คู่มือการเทรด
กราฟ
มาตรฐานTradingViewความลึก
Order Bookรายการเทรดล่าสุด
 • ราคา(USDT)

 • ปริมาณ

  (BTC)

 • รวม

  (BTC)

 • ราคา(USDT)
 • ปริมาณ

  (BTC)

 • ตราประทับเวลา

 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • คำสั่ง Limit และ Market
 • TP/SL Order
 • คำสั่ง Conditional
คู่สปอตประเภทคำสั่งทิศทางมูลค่าคำสั่งราคาคำสั่งปริมาณคำสั่งปริมาณที่จับคู่ปริมาณที่ยังไม่จับคู่เวลาคำสั่งOrder IDการดำเนินการ