Kiếm Lên Đến
600
BIT Tokens
Phần thưởng token của bạn được xác định bởi tổng khối lượng bạn đã giao dịch trên Bybit kể từ khi đăng ký.
BIT Là Gì?
BIT là token gốc của BitDAO - một trong những Tổ Chức Tự Trị Phi Tập Trung (DAO) lớn nhất thế giới nhằm phân bổ các nguồn lực tài chính và nhân tài khổng lồ để hỗ trợ phát triển DeFi.
trade@2x
Kiếm BIT Tokens
Bắt đầu kiếm bằng cách tăng khối lượng giao dịch của bạn trên Bybit.
claim-white@2x
Nhận Token Của Bạn
Hoàn thành xác minh KYC Cấp 1 để nhận BIT tokens kiếm được.
Tiến Trình Của Tôi
Giai Đoạn Chiến Dịch (UTC)
0 giờ sáng 29/09/2021 - 0 giờ sáng 16/10/2021 (Giờ UTC)
Thời Gian Nhận (UTC)
10 giờ sáng 18/10/2021 - 10 giờ sáng 01/11/2021 (Giờ UTC)
Tổng số ngày giao dịch
0/0
Khối Lượng Giao Dịch
0
USD
Giao ngay (×4,5)
0
Phái sinh (×1,5)
0
Bạn Đã Kiếm Được
0
BIT Tokens
Hoàn thành xác minh KYC Cấp 1 để nhận token kiếm được.
KYC Là Gì?