Chủ đề
  Cách Bắt Đầu Với Web3 Bybit
  bybit2024-02-26 09:19:38

  Sau đây là hướng dẫn từng bước giúp bạn tạo Ví Web3 Bybit và dễ dàng quản lý ví watch-only.

   

  Nhấp vào Web3 trong thanh điều hướng của trang chủ Bybit để vào trang Web3 Bybit. 
   

  GSW3 - 01.png
   

   


   

  Tạo Ví Bybit
   

  Bước 1: Nhấp vào Liên Kết Ví ở góc trên bên phải của trang Web3 Bybit. Sau đó, chọn Ví Bybit.
   

  GSW3 - 02.png
  Bước 2: Nhấp vào Tạo Ngay để tạo Ví Bybit và dễ dàng truy cập vào Web 3.0.

  GSW3 - 03.png


  Ví Bybit đã được tạo. Hiện tại chỉ hỗ trợ DApps dựa trên Ethereum.
   

  GSW3 - 04.png
   

  Thêm Ví Watch-Only 
   

  Có thể thêm các địa chỉ ví bạn muốn xem - thông tin chi tiết về token đang giữ - vào danh sách ví watch-only.

  Bước 1: Nhấp vào Tài Sản ở góc trên bên phải của trang Web3 Bybit để vào trang Tài Sản. Sau đó, nhấn vào biểu tượng hình tam giác bên cạnh địa chỉ ví Web3 và chọn Thêm Ví Watch-Only.

   

  GSW3 - 05.png
  Bước 2: Nhập địa chỉ ví và nhấp vào Xác Nhận.
   

  image.png
   


  Địa chỉ ví đã được thêm vào danh sách ví watch-only.

  Có thể chọn địa chỉ ví trong Ví Watch-Only để xem thêm chi tiết, bao gồm Nội Dung, Giá, Số Lượng Giá Trị.

   

  image.png
   


  Chỉ có thể có tối đa 10 địa chỉ ví watch-only một lúc.

   

  Quản Lý Ví
   

  Để xóa ví watch-only, truy cập trang Quản Lý Ví.

  Bước 1: Nhấp vào Tài Sản ở góc trên bên phải của trang Web3 Bybit để vào trang Tài Sản. Sau đó, nhấn vào biểu tượng tam giác bên cạnh địa chỉ ví Web3 và chọn Quản Lý Ví.

   

  image.png

   


  Bước 2: Trong cột địa chỉ ví muốn xóa, nhấp vào biểu tượng xóa. Sau đó, chọn Xác Nhận.

   

  image.png image.png


  Đã xóa địa chỉ ví thành công.

  Nó có hữu ích không?
  yesyesKhông