17:00 ngày 18/1/2023 - 17:00 ngày 18/2/2023 (giờ Việt Nam)
Ngày Hội USDC
Nạp USDC và giao dịch Phái Sinh để kiếm tới 2.000 USDC!
Cách Tham Gia
Bước
Đăng ký sự kiện
Inscreva-se clicando no botão “Inscreva-se agora” e abra sua conta Bybit caso ainda não tenha uma.
Bước
Nạp USDC
Nạp ít nhất 50 USDC trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày đăng ký để đủ điều kiện nhận thưởng.
Bước
Giao Dịch Phái Sinh
Giao dịch hợp đồng Phái Sinh bất kỳ trước 17:00 ngày 25/2/2023 (giờ Việt Nam) và kiếm tới 2.000 USDC! Nạp và giao dịch càng nhiều, nhận thưởng càng khủng!
Cách Nạp Tiền
Nạp USDC để bắt đầu!
Nạp qua Chuyển Khoản Ngân Hàng
Mua USDC trực tiếp với loại tiền tệ ưa thích
Nạp Ngay
Mua P2P
Mua từ người bán P2P
Mua Ngay
Nạp Tiền Điện Tử
Nạp USDC trực tiếp
Nạp Ngay
Nạp & Giao Dịch Liền Tay Để Nhận Thưởng Khủng
Đặc Quyền VIP Hiện Có
VIP hiện tại tham gia sự kiện này có thể liên hệ với Đại Sứ VIP để nhận ưu đãi 14 ngày trải nghiệm VIP+1 sau khi kết thúc sự kiện! Tất cả nâng cấp VIP sẽ hoàn tất trong vòng 7 ngày.

Cấp tối đa là VIP 3. Khi đạt đến VIP 3, bạn có thể liên hệ với Đại Sứ VIP để nhận quà đặc biệt!