banner
Mời Bạn Để Kiếm Hơn
1710 USDT & Hoa Hồng 30%
Kiếm thưởng cùng với bạn bè qua Giao Ngay, Phái Sinh, Sao Chép Giao Dịch và Bybit Card
Xem Xếp Hạng
Một Lời Mời, Nhiều Phần Thưởng
banner
Nhận Thưởng Tới
1025 USDT
30%
Hoa Hồng
Từ mời bạn bè mới tham gia Bybit
banner
Nhận Thưởng Tới
665 USDT
Từ Sao Chép Giao Dịch
Tìm hiểu thêm
banner
Nhận Thưởng Tới
20 USDTMỗi Đơn Đăng Ký
Cho Mỗi Lượt Giới Thiệu Bybit Card
Tìm hiểu thêm
Cách Mời
Chia Sẻ Mã và Liên Kết
Mời bạn bè sử dụng tất cả các sản phẩm Bybit chỉ bằng một mã giới thiệu.
Kết Nối Với Bạn Bè
Bạn bè sẽ liên kết với bạn sau khi họ đăng ký.
Nhận Nhiều Phần Thưởng
Tự động nhận Hoa Hồng Giao Dịch, Phần Thưởng Bybit Card và Phần Thưởng Sao Chép Giao Dịch khi bạn bè giao dịch, đăng ký Bybit Card hoặc bắt đầu sao chép giao dịch.

Tham Gia Chương Trình Đối Tác Bybit Để Nhận Hoa Hồng Lên Đến 45%