AAVE/USDT
 • --

  --

 • Tăng giảm 24H

  --

 • Cao 24H

  --

 • Thấp 24H

  --

 • Doanh thu 24H(USDT)

  --

 • Khối lượng 24H(AAVE)

  --

Chart
Tiêu chuẩnNâng caoĐộ sâu
Sổ lệnhGiao dịch gần đây
1
 • Giá(USDT)
 • Số lượng(AAVE)
 • Tổng số(AAVE)
 • Giá(USDT)
 • Số lượng(AAVE)
 • Dấu thời gian
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • ------
 • Lệnh Giới Hạn & Lệnh Market
 • Lệnh Có Điều Kiện
Cặp Giao NgayLoại LệnhHướng đặt lệnhGiá Trị LệnhGiá LệnhSố Lượng LệnhSố Lượng KhớpSố Lượng Chưa KhớpThời Gian LệnhMã LệnhHoạt động

Spot

 • Lệnh giới hạn
 • Lệnh thị trường
 • Lệnh điều kiện
Số dư khả dụng
--USDT
 • 0
 • 100%
Giá trị lệnh

0 USDT

≈ --