Thành Phố Phần Thưởng
Nhận thưởng độc quyền khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến Web3!

Câu Hỏi Thường Gặp

Cách xem phần thưởng đã kiếm được
Phần thưởng đã nhận có thể được tìm thấy trong "Phần Thưởng Của Tôi".
Điều khoản và Điều kiện

1. Tất cả các nhiệm vụ và phần thưởng đều có giới hạn và sẽ được phát trên cở sở ai hoàn thành trước sẽ được nhận thưởng trước.

2. Người dùng phải tạo và tham gia bằng Bybit Wallet để nhận thưởng.

3. Bybit bảo lưu quyền giải thích cuối cùng đối với tất cả các điều khoản và điều kiện.