beam1beam2beam3beam4pig

Share 30,000 USDT

Invest more and earn more

Trending

Nhóm

Đầu Tư Của Tôi

Lịch Sử Giao Dịch
empty

Hiện tại không có token LP nào có thể đổi

warning

For detailed information regarding the Smart Liquidity Pool, kindly refer directly to the ApeX Pro platform. Visit Now

Quy Trình Stake

Chuẩn Bị Tài Sản
Chuyển đổi tài sản cần thiết để stake
Stake
Đầu tư tài sản vào nhóm stake
Kiếm Lãi
Nhận token LP tương đương với lượng stake
Nhận Tiền Thu Được
Rút lãi tích lũy và vốn gốc

Điều khoản và Điều kiện

  • Không bắt buộc phải xác minh danh tính khi nạp tài sản vào Nhóm Staking.
  • Tính toán lợi nhuận: Theo hợp đồng thông minh của nhóm
  • Quy đổi có thể được thực hiện từ trang “Trang Chủ” của Nhóm Staking.
  • Nếu tham gia trên Bybit App, vui lòng cập nhật Bybit App lên phiên bản 4.9.0 trở lên để truy cập Nhóm Staking.

FAQ

Nhóm Staking Là Gì?
Nhóm Staking trên Bybit Web3 là các nhóm thanh khoản trên mạng Ethereum. Người dùng có thể cung cấp thanh khoản cho các nhóm USDT, USDC, BTC, ETH và stETH để kiếm lợi nhuận từ phí giao dịch.