7:00 ngày 29/3/2022 đến 19:00 ngày 29/4/2022 (giờ Việt Nam)
Giao Dịch P2P Bybit:
Mời Bạn Bè & Nhận Thưởng $77.000 BIT
Làm thế nào để nhận được giải thưởng?
Tất cả những gì bạn cần làm là mời thật nhiều bạn bè tham gia nền tảng Giao Dịch P2P trên Bybit. Cả bạn và bạn bè của bạn sẽ nhận được $10 BIT trong tài khoản Giao Ngay trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi hoàn thành giao dịch đủ điều kiện.
Mời càng nhiều bạn bè, nhận càng nhiều BIT (tối đa $500 BIT). Từ 7:00 ngày 29/3/2022 đến 19:00 ngày 29/4/2022 (giờ Việt Nam), cơ hội nhận phần chia từ tổng thưởng $77.000 BIT.
Bước 1
Chia sẻ liên kết giới thiệu Bybit của bạn
Đăng ký và Chia sẻ liên kết giới thiệu Bybit của bạn với bạn bè của bạn, bạn có thể tìm thấy nó trên trang sự kiện! Mời bạn bè đăng ký tài khoản Bybit bằng liên kết giới thiệu của bạn. Nếu bạn đã chia sẻ liên kết mời với bạn bè của mình, vui lòng yêu cầu bạn bè của bạn chuyển sang bước 2 để đăng ký.
Bước 2
Gửi một lời nhắc nhở thân thiện
Đảm bảo rằng bạn bè của bạn đăng ký tài khoản Bybit bằng mã giới thiệu của bạn và đăng ký trên trang sự kiện
Bước 3
Kiếm phần thưởng với bạn bè
Bạn của bạn (xác minh danh tính của họ qua KYC Lv. 1) phải mua tiền điện tử trị giá ít nhất 50 USDT trên nền tảng Giao dịch P2P trên Bybit trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày đăng ký (cho phép nhiều giao dịch!)
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Cách gửi KYC?
Cách Mua Coin trên P2P(App)?
Tôi có thể liên hệ nếu có vấn đề với lệnh P2P của tôi như thế nào?
Phí giao dịch trên nền tảng P2P là bao nhiêu?


Quy tắc và Điều khoản
  1. Ai hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ được nhận thưởng trước. Phần thưởng sẽ được trao cho đến khi hết.
  2. Tất cả người dùng phải hoàn thành xác minh danh tính KYC Cấp 1 để đủ điều kiện nhận thưởng.
  3. Người giới thiệu phải hoàn thành ít nhất một (1) giao dịch mua P2P trước khi giới thiệu người khác tham gia nền tảng.
  4. Những người được giới thiệu thành công phải đăng ký tham gia qua trang sự kiệnđể đủ điều kiện thưởng.
  5. Không tính các giao dịch P2P giữa (những) người được giới thiệu đủ điều kiện và người giới thiệu.
  6. Các tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
  7. Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều Khoản Dịch Vụ của Bybit. Bybit có quyền loại bất kỳ người tham gia nào tham gia vào các hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng trong sự kiện này, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm bonus và bất kỳ hoạt động nào khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.
  8. Bybit có quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện này mà không cần thông báo trước cho người dùng. Bybit có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.