7:00 ngày 29/3/2022 đến 19:00 ngày 29/4/2022 (giờ Việt Nam)
Giao Dịch P2P Bybit:
Mời Bạn Bè & Nhận Thưởng $77.000 BIT
Làm thế nào để nhận được giải thưởng?
Tất cả những gì bạn cần làm là mời thật nhiều bạn bè tham gia nền tảng Giao Dịch P2P trên Bybit. Cả bạn và bạn bè của bạn sẽ nhận được $10 BIT trong tài khoản Giao Ngay trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi hoàn thành giao dịch đủ điều kiện.
Mời càng nhiều bạn bè, nhận càng nhiều BIT (tối đa $500 BIT). Từ 7:00 ngày 29/3/2022 đến 19:00 ngày 29/4/2022 (giờ Việt Nam), cơ hội nhận phần chia từ tổng thưởng $77.000 BIT.
Bước 1
Chia sẻ liên kết giới thiệu Bybit của bạn
Đăng ký và Chia sẻ liên kết giới thiệu Bybit của bạn với bạn bè của bạn, bạn có thể tìm thấy nó trên trang sự kiện! Mời bạn bè đăng ký tài khoản Bybit bằng liên kết giới thiệu của bạn. Nếu bạn đã chia sẻ liên kết mời với bạn bè của mình, vui lòng yêu cầu bạn bè của bạn chuyển sang bước 2 để đăng ký.
Bước 2
Gửi một lời nhắc nhở thân thiện
Đảm bảo rằng bạn bè của bạn đăng ký tài khoản Bybit bằng mã giới thiệu của bạn và đăng ký trên trang sự kiện
Bước 3
Kiếm phần thưởng với bạn bè
Bạn của bạn (xác minh danh tính của họ qua KYC Lv. 1) phải mua tiền điện tử trị giá ít nhất 50 USDT trên nền tảng Giao dịch P2P trên Bybit trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày đăng ký (cho phép nhiều giao dịch!)
Câu hỏi thường gặp (FAQ)