17/12/2021 - 30/12/2021

Quà Tặng 7 Ngày Giáng Sinh


Tổng thưởng trị giá 20.000 USDT


Người chiến thắng mới mỗi ngày

Giải Thưởng Lớn Suốt 7 ngày - Người Chiến Thắng Mới Mỗi Ngày

MacBook Air

PRISM monitor screen

Razor keyboard

Nintendo switch

Motor bike Honda scooter

PS 5

Bybit Gaming Chair

MacBook Air

Màn hình PRISM

Bàn phím Razor

Máy chơi game

Nintendo

Xe máy Honda

Play Station 5

Ghế gaming Bybit

Merry Crypto Christmas


Airdrop Liên Tục 7 Ngày - 20 Người May Mắn Mỗi Ngày

15

BIT/

người

24

15

BIT/

người

25

1,000

SLP/

người

26

15

BIT/

người

27

15

BIT/

người

28

30

PTU/

người

29

15

BIT/

người

30

Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào dưới đây để nhận

số lần rút thăm may mắn và tiền thưởng bonus

Nhiệm Vụ 1

Nạp Tiền Lần Đầu Cho Người Mới

Số Tiền Nạp

Bonus

Số Lần Rút Thăm

30 - 100 USD

20 USDT

1

101 - 250 USD

30 USDT

2

251 - 500 USD

40 USDT

3

501 - 750 USD

50 USDT

4

751+ USD

60 USDT

5

Tham Gia

Nạp Tiền

Nhiệm Vụ 2

Mời bạn bè và cùng nhận thưởng

Số Bạn Bè Mời

Số Lần Rút Thăm

2 - 5

1

6 - 12

2

13 - 20

3

21 - 30

4

31+

5

Mời Bạn Bè

Nhiệm Vụ 3

Giao Dịch Giao Ngay hoặc Phái Sinh


Khối Lượng Giao Dịch

Số Lần Rút Thăm

Giao dịch Giao Ngay cho bất kì cặp nào, không yêu cầu khối lượng

5

Giao dịch Phái Sinh tối thiểu $2.000

10

Giao Dịch Giao Ngay

Giao Dịch Phái Sinh

Nhiệm Vụ 4

Chia Sẻ Thông Tin Sự Kiện

Theo dõi Instagram, Facebook và tham gia nhóm Telegram.

Chia sẻ thông tin sự kiện để có thêm 2 lần rút thăm.

Điều khoản & Điều kiệnNhiệm vụ 1 :

  1. Chỉ những người dùng nạp tiền lần đầu tiên với số tiền tối thiểu là $30 (hoặc crypto tương đương) từ ngày 17/12/2021 đến ngày 30/12/2021 mới đủ điều kiện nhận bonus.
  2. Các khoản tiền nạp thuộc Nhiệm Vụ 1 từ tài khoản Bybit này sang tài khoản Bybit khác sẽ không đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn.
  3. Các khoản tiền nạp đủ điều kiện thuộc Nhiệm Vụ 1 không bao gồm bonus hoặc coupon dưới bất kỳ hình thức nào.
  4. Bất kỳ hoạt động rút hoặc trao đổi tài sản nào từ các khoản tiền nạp của Nhiệm Vụ 1 trước ngày 30/12/2021 sẽ khiến người dùng không đủ điều kiện nhận bonus trong sự kiện này.Nhiệm vụ 2:

Một người được giới thiệu thành công là người dùng đăng ký mới và nạp tiền tối thiểu là $30 hoặc crypto tương đương.Nhiệm vụ 3:

Khối lượng giao dịch và tài sản sẽ được xác định bởi dữ liệu giao dịch thực tế.Phân bổ phần thưởng:

  1. Phần thưởng hiện vật sẽ được phân phối thông qua voucher tiền mặt hoặc giá trị tương đương USD vào tài khoản ngân hàng của người tham gia.
  2. Bonus giao dịch sẽ được phân phối đến trang "Phần thưởng Của Tôi" của người tham gia.
  3. Tất cả các giải thưởng sẽ được phân phối sau 30 ngày kể từ khi chiến dịch kết thúc.Miễn trừ trách nhiệm:

Chỉ những người dùng tại Indonesia và Việt Nam mới đủ điều kiện tham gia sự kiện này. Những người dùng khác sẽ không đủ điều kiện để nhận bất kỳ phần thưởng nào.

Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản dịch vụ của Bybit.

Bybit có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này.

Bybit có quyền loại bỏ các giao dịch được coi là giao dịch giả, hiển thị các thuộc tính thao túng thị trường, đăng ký tài khoản hàng loạt để có thêm bonus hoặc các nỗ lực gian lận khác.