Từ 25/09/2021 đến 31/10/2021

BYBIT CARES

Quyên góp ủng hộ cộng đồng tại Indonesia và Việt Nam để chống lại đại dịch COVID-19

Tổng số tiền quyên góp hiện tại

$10,000

Bybit sẽ quyên góp thêm $3 với mỗi người dùng đăng ký mới

Các khoản quyên góp sẽ được gửi đến các quỹ từ thiện ở Indonesia và Việt Nam để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Partners