Chủ đề
  Câu Hỏi Thường Gặp — KYC Doanh Nghiệp
  bybit2024-03-27 02:32:00

  KYC là gì?

  KYC (Know Your Customer) cho các dịch vụ tài chính yêu cầu các chuyên gia nỗ lực xác minh danh tính, tính phù hợp và rủi ro liên quan để giảm thiểu rủi ro cho tài khoản.
  KYC yêu cầu gì?

  Cần KYC để cải thiện việc tuân thủ bảo mật cho tất cả nhà giao dịch. Bybit sử dụng KYC để xác minh và phân tích rủi ro hồ sơ của khách hàng. Việc xác minh này giúp ngăn chặn rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp.
  Cách Gửi Yêu Cầu Xác Minh KYC Doanh Nghiệp?

  Để tiến hành xác minh KYC doanh nghiệp, vui lòng gửi tất cả các tài liệu cần thiết qua cổng thông tin bảo mật của chúng tôi - Xác minh KYC doanh nghiệp bằng cách nhấp vào nút “Xác minh ngay”.

   

   

  Dưới đây là các tài liệu cần thiết để tiến hành xác minh.

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  2. Các bài báo, hiến pháp hoặc biên bản ghi nhớ của hiệp hội

  3. Danh sách thành viên mới nhất

  4. Danh sách các giám đốc mới nhất

  5. Thông tin (Tên và Quốc tịch) của Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) sở hữu 25% lợi ích trở lên trong công ty. Một liên kết xác minh khác sẽ được tạo riêng qua email để UBO xác minh danh tính.

  6. Hộ chiếu/Căn cước công dân và bằng chứng cư trú của tất cả các giám đốc (hộ chiếu/Căn cước công dân và bằng chứng địa chỉ trong vòng ba tháng) nếu khác với UBO

  7. Thông tin của nhà điều hành/người giao dịch tài khoản (hộ chiếu/căn cước công dân và bằng chứng về địa chỉ trong vòng 3 tháng) nếu khác với UBO

  8. Sơ đồ tổ chức (xem minh họa bên dưới về việc phân phối cổ phần)

   

   

  Sau khi tài liệu được Bybit xác minh, bạn sẽ nhận được email phê duyệt và giới hạn rút tiền hàng ngày của bạn sẽ tăng lên.

   

   

   

  Sản phẩm và dịch vụ nào của Bybit không hỗ trợ người dùng doanh nghiệp?

  Các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê dưới đây không hỗ trợ người dùng doanh nghiệp:

  1. Launchpool

  2. Mua Crypto thông qua dịch vụ liên quan đến Fiat (Giao dịch P2P, Nạp Fiat, Thanh Toán Thẻ Tín Dụng, v.v...)

  Để biết thêm về lợi ích của các cấp KYC, tham khảo tại đây.

   

   

   

  Giới hạn rút tiền hàng ngày sau khi hoàn thành KYC Doanh nghiệp là bao nhiêu?

  Vui lòng tham khảo giới hạn rút tiền của các cấp KYC như sau:

   

  Cấp độ VIP 

  Không có KYC

  KYC Doanh nghiệp

  Không có-VIP

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 20K USDT

   

  Giới hạn rút hằng tháng ≤ 100K USDT

  Giới hạn rút hằng ngày  ≤ 4M USDT

  VIP 1

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 6M USDT

  VIP 2

  VIP 3

  VIP 4

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 8M USDT

  VIP 5

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 10M USDT

  VIP tối cao 

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 12M USDT

  PRO 1

  PRO 2

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 15M USDT

  PRO 3

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 20M USDT

  PRO 4

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 25M USDT

  PRO 5

  Giới hạn rút hằng ngày ≤ 30M USDT

   

  Lưu ý:
  — Giới hạn rút tiền hàng ngày được cập nhật vào lúc 12 giờ sáng (nửa đêm) UTC hàng ngày.

  — Giới hạn rút tiền hàng tháng sẽ được đặt lại vào lúc 12 giờ sáng (nửa đêm) UTC vào ngày đầu tiên mỗi tháng.

  — Không có giới hạn rút tiền hàng tháng đối với người dùng đã hoàn thành xác minh KYC doanh nghiệp.

  — Công ty của bạn có thể được yêu cầu cung cấp xác minh KYC trước khi yêu cầu rút tiền có thể được Bybit chấp thuận.

   

   

   

  Có thể xác minh KYC Cá nhân và Doanh nghiệp cùng lúc trên một tài khoản không?

  Không. Chỉ có thể xác minh một loại KYC cho một tài khoản. Nếu muốn xác minh KYC Doanh Nghiệp, chúng tôi sẽ xóa trạng thái KYC Cá nhân sau khi được chấp thuận. Nếu cần một tài khoản xác minh KYC Cá Nhân để sử dụng nhiều sản phẩm giao dịch và dịch vụ, bạn có thể đăng ký một tài khoản Bybit khác và xác minh KYC Cá Nhân một lần nữa.
  Tôi nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng như thế nào nếu tôi có thắc mắc cần được làm rõ trước khi gửi tài liệu?

  Bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ compliance@bybit.com và chúng tôi sẽ hỗ trợ yêu cầu của bạn ngay khi có thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trò chuyện trực tuyến 24/7 của chúng tôi.

   

  Lưu ý: Chỉ có thể gửi đơn đăng ký KYC doanh nghiệp qua Cổng thông tin KYC doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không xử lý các tài liệu được gửi qua email. Nếu chưa có tài khoản Bybit, bạn cần đăng ký tài khoản mới và gửi tài liệu qua cổng.
  Thông tin công ty và cá nhân đã gửi sẽ được sử dụng như thế nào?

  Thông tin đã gửi sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của công ty và cá nhân. Chúng tôi sẽ giữ bí mật các tài liệu của công ty và cá nhân.

   

   

   

  Loại tài liệu Chứng minh Danh tính nào được chấp nhận?

  Bybit chỉ chấp nhận các tài liệu do quốc gia xuất xứ của bạn cấp có chứa các thông tin sau: ảnh, tên, ngày sinh, số tài liệu, ngày cấp. Chúng bao gồm hộ chiếu, chứng minh nhân dân,căn cước công dân, giấy phép cư trú và giấy phép lái xe. Visa Sinh viên, Visa Làm việc hoặc Visa Du lịch không được chấp nhận.

   

   

   

  Loại tài liệu Bằng chứng Địa chỉ nào được chấp nhận?

  Bằng chứng về Địa chỉ phải được ghi rõ ngày cấp trong vòng ba tháng qua. Tài liệu cũ hơn ba tháng sẽ bị từ chối.

  Các tài liệu Bằng chứng về địa chỉ được Bybit chấp nhận bao gồm:

  1. Các hóa đơn tiện ích

  2. Sao kê ngân hàng chính thức

  3. Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp

  4. Hoá đơn Internet/truyền hình cáp/ điện thoại nhà

  5. Tờ khai thuế

  6. Hóa đơn thuế hội đồng

  7. Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp, v.v.

   

   

  Bybit không chấp nhận các loại tài liệu sau đây làm Bằng chứng Địa chỉ:

  1. Hộ chiếu nội địa

  2. Lịch sử điện thoại di động

  3. Giấy tờ bảo hiểm

  4. Hóa đơn y tế

  5. Phiếu giao dịch ngân hàng

  6. Thư giới thiệu của ngân hàng hoặc công ty

  7. Hóa đơn/biên lai viết tay khi mua hàng

  8. Giấy nhập cảnh 

   

   

   

  Tôi nên làm gì nếu liên kết xác minh không hoạt động và tôi không thể gửi tài liệu nhận dạng để hoàn tất xác minh KYC Doanh nghiệp?

  Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào với liên kết xác minh được tạo qua email, vui lòng cho chúng tôi biết qua email (compliance@bybit.com) bằng cách trả lời lại loạt email về vấn đề này cùng với ảnh chụp màn hình của thông báo lỗi.

   

   

   

  Các lệnh cấm của Các Quốc Gia Bị Hạn Chế Dịch Vụ chỉ áp dụng cho địa chỉ đăng ký của Công ty phải không?

  Không. Các lệnh cấm của Các Quốc Gia Bị Hạn Chế Dịch Vụ không chỉ áp dụng cho quốc gia tổ chức đã đăng ký, mà còn áp dụng cho quốc tịch hoặc nơi cư trú của UBO. Kết quả xác minh có thể khác nhau, tùy thuộc vào bản chất của tổ chức cũng như cơ cấu cổ phần. Bybit có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc phê duyệt xác minh. Để biết thêm về các quốc gia bị hạn chế dịch vụ Bybit, tham khảo tại đây.

   

   

   

  Thời gian xử lý KYC Doanh Nghiệp là bao lâu?

  Nói chung, quá trình xác minh KYC kinh doanh mất khoảng 3-5 ngày làm việc. Do sự phức tạp của việc xác minh thông tin, quá trình xác minh KYC Doanh nghiệp có thể mất nhiều thời gian hơn.
  Phải làm gì nếu xác minh KYC không thành công sau một tuần?

  Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào với việc xác minh KYC, vui lòng gửi yêu cầu cho bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi. Sau khi gửi yêu cầu, bạn sẽ nhận được email tự động với số hồ sơ. Nhóm liên quan sẽ liên hệ với bạn trong vòng một (1) ngày làm việc. 

  Để biết thêm thông tin về KYC Cá Nhân, vui lòng tham khảo Câu Hỏi Thường Gặp về KYC Cá Nhân.

  Nó có hữu ích không?
  yesyesKhông