Chủ đề
  Cách Liên Kết Ví Bybit Với DApp
  bybit2024-02-26 09:16:59

  Trước khi liên kết Ví Bybit với DApp, hãy đảm bảo đã cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt của ví Bybit.
   

   

  Trên Desktop

  Cài Đặt Tiện Ích Mở Rộng Trình Duyệt Ví Bybit 

  Bước 1: Truy cập Chrome Web Store và tìm Ví Bybit, sau đó nhấp vào trang Ví Bybit.

   

  image.png

   

   

   

   

   

  Bước 2: Nhấp Thêm Vào Chrome để cài đặt tiện ích mở rộng Ví Bybit. Sau đó, chọn Thêm Tiện Ích Mở Rộng.

   

  image.png


  Ví Bybit đã được thêm vào Chrome thành công.

   

  image.png

   

  Ngoài ra, Bybit Wallet đã được sử dụng bởi nhiều nền tảng dự án DApp, chẳng hạn như , Trait Sniper, Hello Pets và Meson.

   

   

  Lấy Mantle làm ví dụ:

  Bước 1: Nhấp vào Kết nối ở góc trên bên phải của trang Mantle.

   

   

   

   

   

   

  Bước 2: Chọn Ví Bybit để tạo hoặc liên kết với Ví Bybit của bạn.

   

  5.png

   

   

   

   

   

  Bước 3: Nhấp vào Liên kết trong cửa sổ Ví Bybit bật lên.

  6.png

   

   

   

   

   

   

  Liên Kết Ví Bybit Với DApp

  Hãy lấy Uniswap DApp làm ví dụ.

  Bước 1: Chọn Uniswap trong DApps Nổi Bật trên trang chủ Web3 Bybit để vào trang Chi Tiết DApp.  Sau đó, nhấp vào Mở để vào giao diện Uniswap.
   

  image.png
   

     Bước 2: Nhấp vào Liên Kết Ví ở góc trên bên phải của trang Uniswap. Nếu không có Ví Bybit nào được kết nối, bạn có thể chọn MetaMask để liên kết Ví Bybit. Trước khi tiếp tục, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã thêm tiện ích mở rộng Ví Bybit. 

  image.png


  Bước 3: Ví Bybit của bạn đang liên kết với Uniswap.

  image.png
   

  Bước 4

  a) Nếu bạn chưa tạo Ví Bybit, hãy nhấp vào Tạo Ví. Tiếp theo, đăng nhập tài khoản Bybit để tạo Ví Bybit.
   

  image.png   

  b) Nếu đã tạo Ví Bybit, hãy chọn Tôi đã có ví tiền điện tử. Tiếp theo, đăng nhập tài khoản Bybit và Ví Bybit sẽ tự động liên kết. Sau đó, đánh dấu chọn Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân và nhấp vào Xác Nhận.
   

  image.png


  Ví Bybit của bạn đã kết nối với Uniswap thành công.
  Trên App

  Bước 1: Nhấp vào Thêm trên trang chủ của Bybit app, sau đó chọn Web3 để vào trang Bybit Web3.
   

  image.png

   

  Mẹo: Bạn có thể khám phá các sự kiện Web3 đang thịnh hành và các dự án DApp phổ biến trên Trang Chủ Bybit Web3. Để khám phá thêm chi tiết DApp, gồm DeFi, GameFiNFT, nhấp vào DApp để vào trang DApp. 

   

   

   

  Nếu bạn muốn nạp hoặc rút token qua Ví Bybit, vui lòng truy cập trang Tài Sản.

   

  image.png

   


   

  Bước 2: Phiên bản Bybit app Web3 hỗ trợ tương tác với các DApp khác nhau. Lấy Uniswap DApp làm ví dụ.

  a) Chọn Uniswap trong Dự Án DeFi Trending trên Trang Chủ Bybit Web3 để vào trang Chi Tiết DApp. Sau đó, chọn Mở để vào giao diện Uniswap.
   

  image.png

     b) Nhập số lượng token muốn swap trên Uniswap. Sau đó, nhấp vào Liên Kết Ví ở góc trên bên phải của trang Uniswap. Nhấp vào Liên Kết để cho phép DApp xem địa chỉ ví của bạn.
   

  image.png

     c) Đảm bảo tất cả thông tin là chính xác, sau đó nhấp vào Tiếp Theo.
   

  image.png

     d) Nhập mã Google Authenticator gồm 6 chữ số, kiểm tra kỹ tất cả thông tin trên trang đặt lệnh và sau đó nhấp vào Xác Nhận Swap.
   

  image.png
   


  Lệnh của bạn đã được thực hiện thành công.
   

  image.png

   

  Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bybit không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại và mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng DAapp của bên thứ ba. Vui lòng nghiên cứu cẩn thận và cân nhắc các rủi ro khi sử dụng DApp của bên thứ ba.
   

  Xem Lịch Sử Lệnh

  Khi lệnh giao dịch đã được gửi, bạn có thể nhấp vào biểu tượng đặt lệnh ở góc trên bên phải của trang Tài Sản và sau đó vào trang Lịch Sử để xem chi tiết giao dịch trong tab Đã Gửi.

  Bạn cũng có thể xem chi tiết giao dịch đang chờ xử lý trong Đang Chờ Xử Lý.
   

  image.png

  Nó có hữu ích không?
  yesyesKhông