Bybit Savings คืออะไร?
Bybit Savings มอบประสบการณ์การออมสินทรัพย์ในแบบที่คุณต้องการ และให้คุณรับดอกเบี้ยจากเหรียญที่ชื่นชอบ โดยคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดระยะเวลาแบบยืดหยุ่นหรือแบบตายตัว พร้อมรับประกันอัตรา APY ในระดับสูง
รับประกันเงินต้น
รองรับทั้งระยะเวลาแบบยืดหยุ่นและแบบตายตัว
รับ APY สูงสำหรับเหรียญที่คุณชื่นชอบ
what's savings
play